בילד ווייַז

פאַבריק

fac

פירמע

com1
com2
com3

אַקטיוויטעטן

אַקטיוויטעטן
אַקטיוויטעטן1
אַקטיוויטעטן2
אַקטיוויטעטן3

ויסשטעלונג

exh1
עקסה2
exh3
עקסה4
exh5
עקס1
עקס2
ex6
עקס5
עקס3